Sydfyns Sejlerskole

Poul Ejnar Pedersen
Tlf 22 44 03 08
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Spørgsmål til Yachtskipper af 3. grad

Indholdsfortegnelse

Lærebøger : Navigations 1 " navigations 2 " "navigation 4 " "navigations 9"
Lærebøger : De Internationale Søvejsreger Afmærkning af danske farvande " " kort 1 "
Lærebøger : Sømandsskab og kommunikations for Yatchskippere "
Lærebøger : Meteologi: "Himmel og Hav "
Lærebøger : Søret for fritidssejler
Lærebøger kan købes ved Iver C. Weilbach 3313 5927

Eksempler på opbygning af spørgsmål til en prøve til Yachtskipper af 3.grad 1

På en rejse fra A til B
A= affarende sted (
B= påkommende sted

Jordens opdeling:
01 Breddegrad fra 0 grader til 90 grader nord
02 Breddegrad fra 0 grader til 90 grader syd
03 Længdegrad fra 0 grader til 180 grader øst
04 Længdegrad fra 0 grader til 180 grader vest
05 Ækvator 0 bredde grad
06 O grad længde meridianer ligger i greenwich England.
07 For hvert 15 længdegrad skifter uret 1 time.( 1 lg.grad er 4 min X 15 lg grad= 60min= 1 time )
08 Som i kan se holder vi faktisk nytår i 24 timer i træk hvert eneste år!!
09 Breddeforandring og længdeforandring:
eks. 57 grader n.br. + breddeforandring 1 grad n = 58 grader
eks. 10 grader østlig lg. + længdeforandring 1 grad vest 09 grader
09 a misvisning =jordmagnetisme
09 b Deviation = skibsmagnetisme
09 c kompasnålen funktions

Vejrprocedure:
10 Hvad vil du tjekke inden du tager ud at sejle?
11 En vejrkort kommer på bordet (DMI). Hvad kan du drage af vejrkortet.?
12 Et lavtryk forventes at passere hen over Sydnorge. Der forventes spredte tordenbyger og en
vindhastighed på 14m/sek. Hvilken vejr og vindretning kan du forvente ved og imellem front
passagerne?
13 Hvad bruger man et barometer til?
14 Hvor kan du få en vejrmelding?
15 Hvad vil du gøre, hvis du kommer ud i en storm?
16 Hvordan vil du gardere dig imod en storm?
17 Vil du sejle ud i hård kuling?
18 Tåge forekommer normalt kun efterår, vinter, forår når temperaturerne skifter mellem kold og varm luft..
19 Blæser det i lavtrykkets centrum?
20 Hvordan kan man se på et vejrkort om der er meget vind eller lidt?
21 Vil du sejle ud i tåge uden radar?
22 Hvide cirrusskyer trækker op ?Barometer falder vekslende vind
23 Tynd skydække.?
Lysende ring om solen.?
Senere tættere skyer.? Barometer falder tiltagende vind fra sydlig retning
Solen ses mat.?
Ringen forsvinder?
24 Himlen mørkere og overtrukken.?
25 Lave skyklatter driver med vinden? Barometer falder sydlig blæst eller kuling
26 Regn? Barometer falde kraftigt sydlig blæst eller kuling
27 Opklarende vejr? Barometer stiger vindretning mod vest
28 Optårnede cumulusskyer barometer stiger vestlig vind eller nordvestlig kuling
29 Hvis en vejrmelding oplyser, at en koldfront er på vej, kan du vente omslag til mere blæsende vejr med
kraftige vindstød
30 Er en varmefront på vej, blæser det også op, og der kan komme nedbør og nedsat sigtbarhed.
31 Landbrisen opstår når solen står op
32 Søbrisen flover omkring solnedgang
33 Vinter med meget klart vejr tegn på frostvejr
34 mange stjerner små sydlig vind vi da vil få.
35 Vind ca 3-5m/sek bølgehøjde 0,5 m 2
36 Vind ca 6-8m/sek bølgehøjde ca 1 m
37 Vind ca 10-13 m/sek bølgrhøjde 1,5-2 m
38 Hvad er pålandsvind?
39 Hvad er fralandsvind?
40 Se i øvrigt hæfte værd at vide om himmel og hav. no 6
41 Hvordan finder du højvande i f.eks Ålborg?
42 Ekstrem højvande fremkommer kun i danmark med kraftig vind fra NV og Nord.
43 Ekstrem lavvande fremkomer kun i danmark med kraftig sydlig vind.

Maskinprocedure:
44 Hvad vil du kontrollere inden sejladsen.?
45 Hvad vil det sige, at en motor er ferskvandskølet?
46 Hvad vil det sige den er saltvandskølet?
47 Hvor pejler du oliestanden på din motor?
48 Hvor meget brandstof vil du have ombord til din forventende sejlads?
49 Hvad er olietryk?
50 Hvor påfylder man smøreolie til hovedmotoren?
51 Hvad er en udstødnings temperatur?
52 Hvilken temperatur skal en ferskvandskølet motor have?
53 Hvilken temperatur skal en saltvandskølet motor have?

Søkort:
54 Forklar om søkortet funktioner?

Broprocedure:
55 Hvad vil du kontrollere inden afgang?
56 Hvordan fungere en radar, ekkolod, håndlod, GPS, elektronisk søkort, log , rorviser, VHF,
pejleapparat, vindmåler, gyro, magnetkompas, satelitkompas , projektør, vindmåler, adislampe,?
57 Hvordan fungere magnet nålen på et magnetkompas?
58 Hvilken håndbøger vil du have i dit skib?
59 Dagbøger

Sejladsprocedure:
60 Hvordan vil du tilrettelægge din rute?
61 Hvilken søkort vil du bruge under din sejlads?
62 Hvad kan vejlede dig under din sejlads?
63 Hvorfor skal du holde udkig?
64 Hvornår skal lanterne tændes?
65 Forklar, hvilke oplysninger du kan uddrage af kortet?
66 Hvad skal du foretage dig før du overtager søvagten?
67 Konstruer en strømtrekant fra søkort til kompas.?
68 Konstruer en strømtrekant fra kompas til søkort.?
69 Udsæt en krydspejling?
70 Udsæt en parallel pejling?
71 Udsæt en firestregspejling?
72 Hvornår bruger du en lodpejling? 3
73 Hvordan udsætter du en radarpejling?
74 Hvordan finder du kimingsafstanden ?
75 Hvilken metoder har du til at bestemme deviationen på en enkelt kurs?
76 Hvordan kan du rette dit kompas under sejlads?
77 Hvornår har man en genstand tværs?
78 Hvornår har man passeret en genstand?
79 Hvad er sejlet fart?
80 Hvad er beholdende fart?
81 Hvad er bestik sejlads?
82 Hvordan finder jeg fart, tid og distance?
83 Hvordan finder jeg logkorrektionen? Eks. opmålt dist 48,2-log dist 51,0 =2,8 sm :51=0,549 x100=5,5 % Hvor aflæser du dybgangen?

Vigeregler:
85 Hvilken skibe skal du gå ad vejen for?
86 Hvad vil du gøre i tåge og usigtbart vejr?
87 Hvordan passere du en minestryger?
88 Hvordan passere du en dykkerfartøj?
89 Et skib pejles i 110 grader om stb/ bb. hvem har vigepligten?
90 Et skib pejles i 115 grader om stb./ bb. hvem har vigepligten?
91 Hvordan skal du passere et uddybningsfartøj om natten, dag, tåge,?
92 Hvad omfatter tillæg 1-2-3-4 i søvejsreglerne?
92 a ind og udgående skibs vigeregler?
92 b Finder der steder hvor reglerne er anderledes?
92 c Hvordan er søvejsreglerne i havne?
92 d I en vige situations hvor det andet skib ikke går ad vejen, hvad vil du så gøre?
92 e Almindelige bestemmelser
92 f Regler for styring og sejlads
92 g Lyd og lyssignaler
92 h Fritagelser

Tågesignaler:
93 Tåge signaler for alm.skibe?
94 Tåge signaler for sejlskibe, fisker, begrænset i sin manøvreevne. osv
94a tåge signaler for skibe under 7 meter?

Dagsignal og natsignal for skibe:
95 Fisker, trawler, ikke under kommando, hæmmet af sin dybgang, skib på grund, lodsbåd, minestryger,
uddybningsfartøj, begrænset i sin manøvre evne, slæbebåd under 200 meter slæb over 300 meter slæb,
kabeltrukken færge, færge der sejler baglæns, dykker,? til ankers,

Bøjeprocedure:
96 Hvornår er du for indgående i Danmark?
97 Hvor skifter afmærkningen i Danmark?
98 Hvilken side skal man passere rød bøje, grøn bøje, midtfarvandsbøje, kompasafmærkning
fareafmærkning, specielafmærkning, skillepunkt ?
99 Hvilken reflekser er på følgende bøjer rød, grøn ,specielafmærkning, kompasafmærkning,
fareafmærkning,?

Lanterneføring og vinkler:
100 Toplanterne ?
101 Sidelanterne?
102 Agterlanterne?
103 Identifikations lys?
103a rødt fast lys i toppen
103b blåt blikkende lys
103 c blåt roterende lys

Separationsruter
104 Hvad er en separationsruter?

Kystseparationsruter:
105 Hvad er kystseparationsruter?

Dybvandsruter:
106

Fyrkarakter
107 Hvad betyder ISO, OCC, FL?
108 Hvor kan jeg finde oplysninger om Fyr?
108A Optiske fyr synsvidde?

Ledefyr og vinkelfyr:
109 Hvordan fungere et ledefyr
110 Hvordan fungere et vinkelfyr?

Kabelbåker, skydeområder, rørledninger, fredningsområde
111 Hvordan er de markerede?

Skib til ankers:
112 Hvad er dagsignalet – natsignaler for skibe til ankers under 100 meter og over 100 meter?
113 Hvor meget kæde skal du have ude på ca 5 meter vand?

Lodsen:
114 Hvordan vil du bestille en lods?
115 Er der lodstvang i danmark og udland?

Havnemyndigheder:
116 Hvordan vil du kontakte havnemyndigheder ?
116 a indklarering/ udklarering
116 b hvis du for at vide fra havnekontoret du skal ligge på plads no 34 hvor finder du det?

Sejlads i ulande:
117 Hvad skal du sikre dig ved sejlads i udenlandske havne?

Redningsprocedure:
118 Hvilken redningsmateriale vil du have i dit skib?
119 Hvor mange redningsveste skal der være ombord i dit skib?
120 Brandøvelse
121 Evakuering
122 Mob
123 Sikkerhedsudstyr

Skibsførerens pligter:
124 Redegør for dine pligter i forbindelse med at tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktions af
besætningen vedrørende skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed.?

Søret:
125 Hvilken administrative tiltag du vil foretage dig i anledning af køb ad skib?
126 Hvor stort et skib må du sejle med en yachtskipper 3.grad ?
127 Hvilken farts område må du sejle med en yachtskipper 3.grad?
128 Hvor stor maskinkraft må du sejle med uden motorpasserbevis?
129 Må du sejle som Styrmand med en yachtskipper på alle have?

Sømandsskab:
130 Styrbord, bagbord, agtertrosse, fortrosse, forspring, agterspring, klyds, fender, hæk, styrehus, pullert
ræling, dørken, skanseklædning, bakken, lønningen, bress?
131 Mand overbord manøvre?
132 Hvor kraftige skal sjækler, tovværk, vire, være i dit skib?
133 Hvad er nedtryknings vægten?
134 Må du opbevare benzin på dækket?
135 Hvor lang skal en logline være?
136 Hvor vil du bruge en logline?
137 hvad vil det sige at banke pæle?
138 Hvad er en gråvandstank.

Meddelelser til skibsfarten:
139 Hvor bliver de udsendt?

Havmiljøet:
140 Hvor kan du komme ad med affald?
141 Vil du smide affald overbord?

Grundstødning:
142 Hvad vil du gøre hvis du går på grund?
143 Hvilken signaler vil du bruge under grundstødning?

Vanddybden:
144 Hvad betyder 2 meter kurven 4 meter kurven o.s.v.?
145 Hvordan aflæser du vanddybden i søkortet?

Kollision:
146 Hvad vil du gøre i tilfælde af kollision?

Overisning:
147 Hvordan vil du forholde dig til overisning?

Havarirapport:
148

Brand:
149 Forebyggelse og bekæmpelse af brand?
150 Hvad vil du gøre i tilfælde af brand i maskinrum, aptering, styrehus.dæk,?

Slukningsmidler:
151 Vand- pulver, kuldioxid CO2, brandtæppe, vandslukker med CO2, pulverslukker,

Kulde:
152 Hvad vil du gøre med en person der har fået kulde?
Opmærksomhedssignaler:
153 Hvad er opmærksomhedssignaler

Nødsignaler:
154 Nævn forskellige nødsignaler?
155 Hvilken nødsignaler vil du have ombord i dit skib?
156 Hvordan vil du sende en nødmelding?
156 a Hvad er en nødsituations?

Stabilitet:
157 Hvad påvirker indtagende vand i skibet uden kollisionsskotter?

Medicinkiste?
158 Vil du have medicinkiste ombord i dit skib?
159 Falck kasse
160 Abonnement på Falck koster ca. 250 kr. om året.

Radio medical:
161 Hvis du for brug for hjælp til søs, kan du kontakte radio medical på telefon 75456766.
162 Vær opmærksom på, at du kan som fritidssejler risiker at skulle betale for konsultation med lægen.

Helikopterredning:
163

Søsporten 10 sikkerhedsråd
164 Undersøg vejrforholdene
165 Hold redningsudstyret ved lige
166 Giv ikke anledning til uro: ring hjem
167 Hold skibet ved lige
168 Lær at svømme
169 Vis hensyn over for store skibe
170 Lær at sejle
171 Bliv ved båden hvis den kæntrer
172 Lær søens færdselsregler
173 Bland ikke spiritus og søsport

Gode råd: forebyggelse.
174 Bær altid redningsvest
175 Klæd dig på til 3-lagsprincippet.
176 Medbring altid rigeligt tørt og varmt tøj, der opbevares let tilgængeligt.
177 Brug hovedbeklædning tilpasset udendørstemperaturen.
178 Brug handsker når det er koldt.
179 Sørg for at holde dig i bevægelse, så kold blod fra de hvilende muskler ikke pludselig "oversvømmer"
de dybere dele af kroppen og medfører meget kraftige og helt ukontrollere kulderystelse.
180 På lang vagter bør du have chokolade eller lignende klar, så kroppen sukkerpoter kan blive tanket op.
181 Brug livline

Hvis du falder over bord
182 Undgå at sluge vand ved det første gisp.
183 Undgå at svømme før vejrtrækningen er under kontrol.
184 Bliv ved båden, og kravl op i eller på den.
185 Kan du ikke komme op af vandet så lig stille og luk alle tøjets åbninger så tæt som muligt. Tag hætte
eller hue på hoved..
186 Ved eftersøgning til søs anvendes varmesøgende infrarødt udstyr. 8
187 Hvis man som eftersøgt observerer eftersøgningsskibe eller helikopter er det nødvendigt, at tage hue
eller hætte af, så deres udstyr kan "se" det varme hoved.
188 Svøm kun hvis det er meget kort afstand til en genstand, der kan bruges til at holde dig flydende

Promillesejlads:
189 Ved en promille på 1,0 vil bøden være en månedsløn.
190 Er promillen over 2,0 er straffen fængsel i 20 dage.. hertil kommer frakendelsen af retten til sejlads

Nye regler pr. 1. jan 2007
191 Fritidsskibe mellem 15 meter og 24 meter og med godkendelse til mere end 6 personer ombord skal
godkendes af søfartsstyrelsen.
192 Mindre udgave af ISM for fritidssejler.

Kontakt Sydfyns Sejlerskole
Færgeskipper Poul Ejnar Pedersen

Tlf: 22 44 03 08

eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bagergade 58A
5700 Svendborg

Webdesign & CMS | Login: