Forkortelser       no1

Betydning

Forklaring

Anduvning

Påkommende sted

 

bestemmelses sted

 

Afdr.

afdrift

vindpåvirkning

Aff.

affarende sted

 

begyndelses sted

 

Afs.

afstand

fra en punkt til et andet

bb

bagbord

 

venstre

 

Br.

bredde

positionsbestemmelse  *

Beh. k. rv.

beholdende kurs retvisende

 

søkortkurs

 

Dist

distance

måles i søkortet, altid i højre eller venstre side med en passer

Dv

deviations

 

skibsmagnetisme

 

F.

fart

måles i sømil =1852,8 meter betegnelse i knob et skib sejler 8 knob per time

Giss.sted

gissede sted

 

ca. sted

 

Hj

højvande

middelvandstand  ved Skagen

 

 

 

 

 

kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klokken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavv.

lavvande

 

Lg.

længde

positionsbestemmelse *

M

minutter

 

Mv.

misvisning

jordmagnetisme

 

 

 

 

 

 

Obs. sted

observerede sted

nøjagtig positions

P. rv.

pejling  retvisende

udsættes altid retvisende i søkortet

P. dv.

pejling  devierende  

ombord på skibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejl.k.rv.

sejlede kurs retvisende

rettet for strøm

 

 

 

Sm.

sømil

1852,8 meter

 

 

 

Stb.

styrbord

højre

.

 

 

Styr. k.rv

styrede kurs retvisende

rettet for vind

Styr. K. mv.

styrede kurs misvisende

rettet for jordmagnetisme

St.k.dv.

styrede kurs devierende

rettet for skibsmagnetisme ,

= kompaskurs

 

 

 

n-s-ø-v

nord-syd-øst -vest

verdenshjørner

 

 

 

Sydfyn Sejlerskole forkortelser til brug i navigations