Søkortopgave København Helsingør

Søkort Sundet norlige del 131

Misvisning 0˚

Deviations 0˚

Strømmens sætning skønnes til sydgående 2˚

Vindretningen kommer fra syd afdrift 5˚

Dybgang 1.5 meter

Fart 6 knob


Du har planlagt en rejse fra København - Helsingør

No 1  Du sejler fra København klokken 1000 og sejler ud gennem Lynetteløbet og 

          følger sejlrenden ud.Hvilken side vil du passere  røde sidearmærkninger på.?  

No 2  Fra lynettenløbet sidste  røde sideafmærkning  styrer du 41 grader retvisende   

          op til  ca 0,1 sømil NV  for middelgrunds Fort. Hvad slal du styre efter rettelse

          for vind og strøm.?

No 3  Fra din possition 0,1 sm NV af middelgrunden sætter du kurs mod Hven ca

           0,45 sømil  sm. vest for Hven. Hvad skal du styre retvisende.?

No  4 Fra Hven lysbøje sætter du kursen på Grøn bøje  ca 0,5 sm sø for Helsingør. 

           Hvad skal du styre Retvisende.?

No 5  Fra grøn bøje styrer du 322 grader. Hvad er kursen sat på.?

No 6  Hvornår forventer du ankomst Helsingør.?

No7   Hvilken sikkerhedsudstyr mener du er rimeligt i en motorsejler som beskrevet?

No 8  Hvad er sejlet fart.?

No 9  Hvad er beholdende fart.?

No 10 Hvornår er en genstand tværs.?

No 11 Hvad er en krydspejling.?

No 12Hvad er samlet afdrift .?

No 13Hvad er en nødsituations.?

No 14 Hvor mange steder skifter afmærkningen i Danmark.?

No 15 Hvad er misvisnig.?

No 16 Hvad er deviations.?

FACIT LISTE  KØBENHAVN--HELSINGØR  kommer senere.