Hundested- Holbæk

Søkort Isefjorden no. 116

Misvisning øst 0˚

Deviations 0˚

Strømmens sætning skønnes til sydgående 2˚

Vindretningen kommer fra syd afdrift 5˚

Dybgang 1.5 meter

Fart 6 knob

 Du har planlagt en rejse Hundested -Holbæk

No 01 Afgang Hundested Havn kl 1000

No 2 Fra Hundested Havn følger du sejlrenden ned til midtfarvandsbøjen ca 2,8 sm. 

   No 3 Kokken ca 1020 ser du en midtfarvandsbøje ret forude.Hvilken side vil du

             passere den på-?

    No  4 Fra midtfarvansbøjen sætter Du kursen på   Øst kopasafmærkning ved

           Lysegrund ca 0,3sm øst for. Hvad skal du styre retvisende .? 

No 5 Fra Lysegrund østkompasafmærkning fortsætter Du på kurs 185 grader.

           ned til rød bøje ud  for skimgelmærken  ca 0,4 sm vest for.

No 6    Fra rød bøje sætter  styrer du 173 grader. Hvad har du sat kursen på.

No 7  Du fotsætter sejladsen gennem sejlrenden ind til Holbæk.

No 8 Hvad side vil du passere de røde sideafmærkninger på.?

No 9 Hvad side vil du passere de grønne sideafmærkniner på .?

No 10 Hvad er sejlet fart?

No 11   Hvad er beholdende fart.?

No 12   Hvornår er en genstand tværs.?

No 13  Hvad er en krydspejling ?

No 14Hvad er samlet afdrift.?

No 15 Hvad er en nødsituation.?

Facitliste Hundested Holbæk

No 01 afgang 1000-

 No 02Følg sejlrenden ud fra havnen til midtfarvandsbøjen .

 No 03  På min bagbord side.

No 04  kurs 196 grader retvisende.

No 05 fortset på kurs 195 grader.

No 06 Du har sat kursen på indsejlingen til  Holbæk.

No 07 Du fortsætter sejladsen gennn sejlrenden.

No 08 På min bagdord side.

No 9 på min styrbord side.

No10  fart gennem vandet.

No 11 fart over grunden-

No 12  En genstand sige at være tvær, når retningen er vinlelret  på stb. bb. side.

             Dene måling finder altid sted ude i skibet 90 grader vinkelret på skibet

             En genstand siges at være passeret, når retningen til den er vinkelret på

              den beholdende kurs.Denne måling finer altid sted i søkortet 9 grader

              vinkelret på skibet styrbord bagbord.

No 13 vinlel mellem styrede kurs og nu beholdende kurs.

No 14  jordmagnetisme

No 15  overhængende fare for skib og besætning.skibsmagnetisme.