Sydfyns Sejlerskole

Poul Ejnar Pedersen
Tlf 22 44 03 08 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nye prøvekrav til Speedbådskort 2016 vil fremkomme på denne side med eksempel på en obligatorik prøve med muligheder for at, læse sig selv til resultatet under speedbådsmateriale.

Fartøjets skroglængde skal være mellem 4 meter og 15 meter

Fartøjets konstruktion skal være CE mærke. Dette er bekrivelse af om fartøjetsopfylder EU krav.

Fartøjets skal være sødygtigt og planende med de ombord værende.

Marineeffekten skal som miniumvære så stor, at bådener omfattet af speedbådsbekendtgørelsen.

Se regler for sejlerkort til speedbådskort. Speedbådsprøven er godtkendt når følgende punkter er opfyld og vedkommende er fyldt 16 år.

Underviseren må udelukkende være  til stede som observatør.

Fartøjets skal være udrustet med: Komps -søkort- eller elektronisk søkort -Lænse middel ( pøs ) anker - mobiltelefon og pyroteknsk ( brandbekæmpelse materiale.)

Den teoretike er gennemført tilfredsstillende, når prøvedeltagern har gennemført samtlige obligatoriske  emner se nedenstående.

Tjek din viden på www.duelighed. dk 

Sejlteknik og sikkerhedsregler.
01.Der er forbudt, at plane 300 meter fra kysten.
Specialregler for Svendborgsund begrænset område fra Øen Iholm i vest og
den grønne sideafmærkning ved Grasten i Øst max 5 knob gælder for alle fritidssejler når de sejler for motor.
Ifølge Søfartsstyrelsen er det søvejsreglerne der gælder.
Ved tvivl spørgsmål så skal i overholde Søvejsreglerne .
Vær opmærksom på Strømforholdene i de indre danske farvande specielt Svendborgsund op til 6 knob.

Kontakt Politi på 114 eller Havnemyndighed - fredningsbestemmelser

01a. Båden skal være sø-klar.  Resultatet er tilfredstillende hvis 1 af nedenstående krav er opfyldt.   

Prøveaflæggeren  har kontrolleret  at :

 • Alt grej stuves af vejen såsom finder m.m.
 • Båden tagger ikke vand ind.
 • Båden tager ikke vand ind.
 • Manøvregrjet fungere
 • Motoren fungere
 • Der er olie på på motoren
 • Kølevandspumpen fungerer.
 • Brænstofmængen svarer til den forventede rejse,   

Praktisk sejlads

02. Alle fartøjer der ikke er fortøjet i havn, skal medføre godkendte svømme/redningsvest til alle personer ombord.

02a Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer, herunder SOLAS- og EF- typegodkendt eller DVN varedelklareret.

03. Alle bør sidde ned under sejlads.

04. En hækbølge opstår  når du sejler for stærkt specialt på lav vanddybde.
       Sæt farten ned og sej ltilbage hvor du kom fra og kontroler så possitionen

5. Hvis man står op under sejlads, anbefales det at der er håndtag at holde fast i.

06. Passagerne skal varsles, før der gives gas.

07. Der skal være brandstof forbrug nok  til den forventende sejlads. En motor bruger ca. 1 femtedel af hk. (eks. 150 hk = 30 liter  pr time)

08. Passager /Besætningen fordeles ligelig  i hver side ombord.

09. Ombordværende bør  sætte sig ind i sikkerhedsudrustning og anveldelse af dette .

09 a Pas på bundgarn-drivgarn - drivtømmer - badende - mindre både - erhverstrafik - farvandts beskaffenhed

10. Man skal kunne demonstrerre evne til at vurdere bremseevnen fra  forskellige hastigheder.Fuld fat frem så båden planer  og man stoper ved at dreje til styrbord eller  og bagbord man for 3 fosøg.

11. Dødemandsknap bør være tilsluttet føreren når man sejler alene.

12. Passager instrueres i hvor reserve dødemandsknappen findes og betjenes.

13. Hold altid afstand og rimelig fart, speciel i dårlig vejr

13a  1 korrekt svar for tilfredsstillendefor  ud af 5 svar muligheder

 • Båden tager vand ind
 • Manøvrgrejet fungererx
 • Motorer fungerer
 • Der er olie på motoren kølevandspumpen fungere
 • Brændstofmængden svarer til forbruget for den forventede distance

13 a Anløb til kaj får du for 3 forsøg til prøven

13b Anløb mellen pæle for du 3 forsøg

13c Sikkkerhedsudstyr : 1 tilfredsstilende ved en svar ud af 9 spørgsmål.

 • Pyrotekniske redningssignaler
 • Brandslukker
 • Lænsemidel  pøs = spand
 • Anker med linie
 • Diverse fortøjninge
 • Gennemgået sikkerhedsudstyret med ombordværnde
 • Komunikationsmiddel  VHf  radio/ mobltelefon
 • Lanterner  (hvis de findes ombord)
 • Luftpumpe (ved gummibåd 9)

 

15. Vær opmærksom på trim før og under manøvre.

16. Tag højde for vind og strøm: Se vindretningen på flaget, se kølevand efter sømærker. Den vej bøjen hælder løber strømmen.

17. Pas på med vinden og søen agter ind: Ved hurtig opbremsning ,vil søen kunne løbe hen over hækken. ( hækken = agterende )

17a Egen hækbølge fjernes ved, at du tager fartn af båden og ligefør hækbølgen
       rammer agterenden giver du den fuld gas og stopper med det samme igen til
       neotral position.

20. Mand over bord manøvre: Man sejler op i vinden / strømmen og tager personen op i læ side. ( Se vedlagte tegning under link forsiden )

Prøvelæggeren skal redegøre for følgende:

 • Bjærning af en person
 • Bjærning af en bevidstløs person
 • Bjærning af en person i hårdt vejr
 • Behandling af kuldeskadet/bevidstløs person
 • MOB- bøjen må ikke påsejle.En let berøring er dog tilladt

Søvejsregler (færdselsregler på vandet) Havets Hovedveje
21.

21 a Vigeregler for robåde- kano  er  det dig der skal vige ,  
       .

22. Vigeregler:  Holde tilbage for trafik fra styrbord (højre) man går agten om. Det skib der har vigepligten skal gå af vejen. Den anden skal holde kurs og fart.

22a. Når 2 skibe styrer lige mod hinanden, og der er fare for sammenstød skal de begge dreje til styrbord.

22b. Et maskindrevet skib, der er let, skal gå af vejen for: Et skib, der ikke under kommando, begrænset i sin evne til at manøvre, beskæftiget med fiskeri, sejlbåde.

22e Vigeregler  for robåde- kajak- kano - er det dig der har vigpligten.

23 Indhentende skib viger altid. også sejlbåde.

23a Udkig.

 • I et hvert skib skal der altid holdes behørig udkig.
 • 3 spørgsmå  besvaret ud af 9 nævnte spørgsmål for  tilfredstillende
 • Der holdes udkig 360 grader rundt
 • Der lyttes efteer fter eventtuelle tågesignale
 • Der lyttes efter manøvresignaler
 • Der lyttes efter opmærksomhedssignal
 • Der lyttes efter advarselsignler
 • Der holdes udkig efter alle objekter, som kan udgøre en fare for eget skib
 • Vær opmærksom på på nødsignaler
 • Der kontroleres om eget skib hækbølge medfører gener for andre farøjer
 • Bruger alle forhåndenværende midlerc.

24. Motorskib viger for sejlskibe.

25. Lystbåde viger for erhverv, er ikke korrekt, men en god ting at opfylde.

8. Sejlads i snævrer løb. Et skib under 20 meter i længde eller et sejlskib må ikke vanskeliggøre passagen for et skib, som kun kan sejle sikkert i et snævert løb eller farvand.

29. I havn holder man til styrborg (højre) .

30. Indgående trafik holder tilbage for udgående.

31. Sejl langsom i havnen. ( de fleste havne er max fart 3-5 knob. ).

32. Vis din kursændring i god tid.

33. Hold god afstand til andre både.

34.Krav til ankerplads: Sand, ler, grus, fralandsvind, ankerkæde x dybden 5 gange.

34 a Man udfører gentagende pejlinger.Hvis pejlingerne  ændre sig er der ingen fare. 

Navigation
35. Søkort :
Kendskab til det område du sejler i, samt forståelse af kortets betydning f.eks
kurs, vanddybde aflæses direkte i kortet, 2 meter kurve tilkendegiver, at vanddybden falder til under 2 meter.
Inderste kurve i et søkort er 2 meter 4 meter 6 meter 10 meter osv.

36. Fyr og båker:
Bruges til markering af sejlrenden. (se farvandsafmærkning)
Bruges til markering af kabler på havbunden, kloakledning, osv.

37. Strøm og afdrift:
Strøm se kølevand på bøjer (den retning bøjen ligger ned er strømmen retning)
Afdrift se vindretningen på flaget

38. Sømærker for indgående trafik. (se farvandsafmærkning)
Røde på bagbord (venstre )
Grønne på styrbord (højre)

39. Sømærker udgående trafik. (se farvandsafmærkning)
Grønne på bagbord(venstre)
Røde på styrbord (højre)

40. Isoleret fareafmærkning:  (se farvandsafmærkning)
Anvendes hvor vandstanden det pågældende sted har ændret sig, f,eks
Skibsvrag, sten

40a. Ny vragbøje farve er gul og blå.

vragboje

41. Specielafmærkning: (se farvandsafmærkning)
Anvendes til skydeområder – kapsejlads –forbudt område

42. kompasafmærkning: (se farvandsafmærkning)
Anvendes til markering af grunde. Kompasafmærkning står enten N-S-Ø-V. for en forhindring f.eks lav vanddybde.

43. Midtfarvands afmærkning: (se farvandsafmærkning)
Midterlinien på havets hovedvej.? Passage altid om bagbord. Midtfarvands afmærkning bruges mange steder ved en indsejling.

43a. Afmærkning i Danske farvande skifter 5 steder. ? Svendborg –Sønderborg –Esbjerg – Ålborg – kalvehaven. ( Tvivl kig i søkortet )

43b. Skillepunktsafmærkning

bagbord   styrbord

44. Kompaskurs
        Skal kunne styre efter kompasset og fjerne punkter.  udpeget     

       ( 2 punkter overet ) Et kompas er opdelt i 360grader.

         

 

45. Skibslys for maskindrevet skib: (se sejladsvejledning) (se også øvelse skibe på link  forside )
Rød om bagbord
Grøn om styrbord,
Hvid toplanterne for
Hvid lanterne agter
For skibe under 7 meter i længden, kan man opsætte en hvid lanterne der lyser hele
horisonten rundt og derved fungere som både toplanterne og agterlanterne og ankerlanterne)

45a. Skibslys for sejlskib : (se sejladsvejledning)
Rød om bagbord
Grøn om styrbord
Hvid lanterne agter
Bemærk, at et sejlskib ikke fører hvid toplys

dykkerflag45b. Identifikationslys for dykkerskib: om natten rød- hvid- rød lodret over hinanden. - om dagen hvidt og blåt flag . Passeres med god afstand
og nedsat hastighed.

46. Manøvresignaler : Bruges primært under trafikerede forhold.
En kort tone jeg drejer til styrbord.
To korte toner jeg drejer til bagbord.
Tre korte toner jeg bakker.
Mindst fem korte toner, jeg er i tvivl om dine hensigter.

47. Tågesignaler : Bruges kun under tåge og usigtbart vejr.
To lange toner hvert 2 min. For alle skibe der ligger stoppet
En lang tone hvert 2 min. Et maskindrevet skib der gør fart gennem vandet
En lang og to korte hvert 2 min. Sejlskibe, fisker, trawler, slæbebåde, skib ikke under kommando m. fl.

48. Knob og stik : Pælestik-dobbelt halvstik- flagknob- dobbelt flagknob
Pælestik bruger til fortøjning -Dobbelt halvstik bruges til fortøjning – flagknob bruges som ordet siger til flag.

49. Sømandskab :
Omhu, hensyn og hjælpsomhed.

50. Maritime udtryk:
Styrbord ( højre ) Bagbord ( venstre )
Agtertrosse, agterspring, fortrosse, forspring, klyds, fender, hæk, styrehus, pullert, ræling, dørken, bress

51. Fartøjskendskab : (Man kommer kun op i den motor man aflægger prøven i. )

Dieselmotor: Udluftning på en dieselmotor, sker for oven på motoren  kontrollere dieselslanger, kølevandsrør, for evt. lækage, pejling af oliestand, er motoren saltvandskølet, eller ferskvandskølet, forbrug af brandstof, hvor stor er brandstoftanken, vand i dieselolien lukkes ud for neden.
Benzinmotor : Udskiftning af tændrør, kontrol af akkumulatorstand, vedligeholdelse af motor og motorrum kontrollere benzinslanger, kølevandsrør for evt. lækage, pejling af oliestand, er motoren saltvandskølet, eller ferskvandskølet, forbrug af brandstof, hvor stor er brandstoftanken. Brandstofsforbrug.? ca 20 % af hk.( Eks. 100 hk = 20 liter pr. time ). Uden nødstop på en dieselmotor  lukker du for brandsoffet  fra tanken. Uden nødstop på benzin lukker du for strømmen. Nødstop er en hurtiglukker

52. Bugsering af andre fartøjer.
Man laver en hanefod som fastgøres i stb. og bb.side af båden for at mindske trykket på den slæbte fartøjs vægt.

53. Forebyggelse og bekæmpelse af brand :
Der skal 3 ting til for at en brand opstår.
Brandbart materiale, varme, ilt.
Hvis man fjerner en af de 3 ting er branden under kontrol.
Hav altid en 2 kg pulverslukker om bord. Pulverslukker gælder i 5 år for private. Pulverslukker under 2 kg ingen kontrol.
Pulverslukker over 2 kg. eftersyn en gang om året.

54. Søsikkerhed : ( Det eneste der kræves i en båd under 7 meter er godkendte redningsveste til alle ombord )
VHF, redningsveste til alle ombord, redningskran, nødraketter, pulverslukker, søkort,
kompas, lanterner, tågehorn eller fløjte, pøs, anker, drivanker, radio, lygte, slæbetov, fortøjninger, værktøj, reservedele, reservebrandstof, forbindingskasse

55. Havmiljøet : smid aldrig noget over bord

56.Nødsignaler: uskal nævne minst 5 nødsignaler
Tre korte - tre lange - tre korte = SOS med lyd eller lys.
Skibsradio: MAYDAY,MAYDAY.MAYDAY efterfulgt af skibets navn 3 gange, derefter positionen.
Firkantet flag, skjorte eller lignende, med en kugle over eller under flaget.
Langsom og gentagen hævning og sænkning af armene udstrakt til hver sin side.
Flammer i en tønde, gryde eller lignende.
Uafbrudt brug af tågehorn.
Opsendelse af røde raketter, håndblus eller faldskærmsblus, affyres et ad gangen.
Kanonslag affyres med 1 minuts mellemrum.
Orangefarvet røg
International signalbogstaver NC
Mobiltelefon 112
Hvad er en nødsituations.? Overhængende fare for skib og besætning.

57. Opmærksomhedssignal: En hvid raket om natten—En grøn om dagen. Husk dette signal er ikke et nødsignal.

58. Kulde: Vådt tøj af og personen pakkes ind i tæpper.

 • Personen arme pakkes ikke ind.
 • Varme sukkerholdig drikke
 • Frie luftveje.          

59. Sejladsvejledning: Se vedlagte skibslys, signalfigurer, afmærkning af danske farvande ( lamineret a 4 ark )

60. Følg Søsportens Sikkerhedsråd.: se nyeste på www.soesport.dk

61. Radio Medical
Vær opmærksom på, at hvis du ønsker lægehjælp via Radio medical til søs på tlf.75456766 skal du selv betale for konsulation med lægen.

62. Husk at høre en vejrmelding før du sejler ud på din rejse. (Tlf. DMI 39157500 ) Lyngbyvej 106 2100 København Ø )

63. Søsporten 10 sikkerhedsråd
Undersøg vejrforholdene
Hold redningsudstyret ved lige
Giv ikke anledning til uro: ring hjem
Hold båden ved lige
Lær at svømme
Vis hensyn over for store skibe
Lær at sejle
Bliv ved båden hvis den kæntrer
Lær søens færdselsregler
Bland ikke spiritus og søsport

63. Gode råd: forebyggelse
Bær altid redningsvest
Klæd dig på efter 3-lagsprincippet.
Medbring altid rigeligt tørt og varmt tøj, der opbevares let tilgængeligt.
Brug hovedbeklædning tilpasset udendørstemperaturen.
Brug handsker når det er koldt.
Sørg for at holde dig i bevægelse, så kold blod fra de hvilende muskler ikke pludselig "oversvømmer" de dybere dele af kroppen og medfører meget kraftige . og helt ukontrollerbare kulderystelser.
På lange vagter bør du have chokolade eller lignende klar, så kroppen sukkerpoter kan blive tanket op.
Brug livline.

64

Undgå at sluge vand ved det første gisp.
Undgå at svømme før vejrtrækningen er under kontrol.
Bliv ved båden, og kravl op i eller på den.
Kan du ikke komme op af vandet så lig stille og luk alle tøjets åbninger så tæt som muligt. Tag hætte eller hue på hoved.
Ved eftersøgning til søs anvendes varmesøgende, infrarødt udstyr. Hvis man som eftersøgt observerer eftersøgningsskibe eller -helikoptere, er det nødvendigt at
tage hue eller hætte midlertidigt af, så deres udsyr kan "se" det varme hoved.
Svøm kun hvis det er meget kort afstand til en genstand, der kan bruges til at holde dig flydende.

65. Promillesejlads
Primillegrænsen til søs er 0,5- er promille på 1,00, vil bøden være en måneds nettoløn.
Er promillen over 2,00, er straffen fængsel i 20 dage. Hertil kommer frakendelsen af retten til sejlads.

66. Regler i ulandet
Der kræves ikke bevis for sejlads til udenlandske havnebyer i skibe under 15 meter, Kun hvis hestekraften er større end end lg x lg+ 3 x 136=
Det er dansk lovgivning der er gældende i danske skibe.
Det er kun på de indre floder der kræves sejlerbevis.

Kontakt Sydfyns Sejlerskole
Færgeskipper Poul Ejnar Pedersen

Tlf: 22 44 03 08

eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bagergade 58A
5700 Svendborg

Webdesign & CMS | Login: