Lær selv kursus bøger: yachtskipper 3.grad.navigationsbøger 1-2-4 -9 og kompendium

Følgende krav stilles til kommende Yachtskipper af 3.grad og følgende sider læses.

Navigations 1
Fundamentet for navigations
Indledning.

Kapitel 1.10-1.13 side 17-22 pejlinger - sømilen -stedlinier- værktøj og kort.

 


Kapitel 1.19-1.21 side 35-38 specielle kort - kort 1 kortarbejde.

 


Kapitel 1.23-1.24 side 39-44 magnetkompas- magnetkompasset opstilling og pasning .

 


Kapitel 1.26-1.28 side 45-49 pejleapparater -  loddet loggen.

 


Kapitel 1.33-1.37 side 62-72 magnetisme - misvisning deviation - devierende misvisning -deviationstabeller.

 


Kapitel 1.39-1.45 side 74-85 fart - logkorrektionen - vind og afdrift- strøm

 


strømtrekanter- kurssætning - kursudledning.

 


Orienterende læsning:

 


Kapitel 1.2 side 9 verdensrummet.

 


1.3 side 10 solsystemet.

 


1.9 side 17 storcirklen.

 


1.14-1.16 side 22-32 kort og projektmetoder . merkatorkort.

 


1.25 side 44 gyro og GPS – kompasser.

 


1.32 side 60 radiotekniske hjælpemidler.

 

Navigations 2
Kapitel 1.1-1.9 side 7-21 søkortet indhold og brug- sejladshåndbøger m.m.

 


efterretninger for søfarende søkort og håndbøgers

 


vedligehold- farvandsafmærkning- fyrs synsvidde m.m.

 


sømærker og søkablers beskyttelse, bestikregning, kompassejlads.

 


Kapitel 2,1-2.3 side 35-36 stedlinier ved mærke- stedlinie ved pejling- stedlinie ved

 


afstand radar- kimingsafstand- gisning.

 


Kapitel 2.5-2.12 side 39-54 tværs og passere - lodskud, anvendelse af to samtlige

 

stedlinie anvendelse af tre samtlige stedlinier - firstregspejling - stedbestemmelse

 

ved lodskud-  anvendelse af ikke samtlige  stedlinier - anvendelse af en stedlinie.

 


Kapitel 3.2 side 58 deviationsundersøgelse.

 


Kapitel 3.4- side 59 kurskontrol ved terrestriske observationer .

 


Kapitel 4.1 side 65-68 fejl og usikkerheder.

 

Orienterende læsning:

 


Kapitel 2.4 side 39 stedlinie ved horisontal vinkelmåling.

 


Kapitel 3.6 side 60 fuldstændig deviationsundersøgelse .

 


Kapitel 3.7 side 61 omsvajning ved svajepæl .

 


Kapitel 4.2 side 67 usikkerhedsudtryk .

 

 

Navigations 4

 


Kapitel 1.1 – 1.8 side 7- 9 formål - lovkrav - rejsens planlægning  - ruteplanlægning

 


vurdering af den forstående rejse - fastlæggelse af ruten-

 


udformning af nødvendige instruktioner - sejlads overvågning .

 


Kapitel 1.13-1.15 side 24 afgangsprocedure - vagtskiftprocedure - ankomstprocedure

 


Orienterende læsning:

 


Kapitel 1.12 side 24 sejlads i VTS-område.

 


Kapitel 2.1 side 32-33 dagbog.

 


Kapitel 2.2 side 33-53 skibsdagbogen .

 

Kompendium om sejladsplanlægning

 


Teknisk navigation til brug for Yachtskipper 3. grad

 

Kapitel 2.1 side 8 vagthold.

 


Kapitel 2.2 side 8-9 førerens organisations på broen.

 


Kapitel 2.3 side 9-10 vagthavende navigatørs arbejde og pligter.

 


Kapitel 2.4 side 10 vagtafløsning.

 


Kapitel 3.1-3.2 side 11-15 ekkoloddets princip - ekkoloddets betjening.

 


Kapitel 4.1 side 15-16 logsystemer .

 


Kapitel 5.1-5.2 side 16- 18 automatisk styring - justeringen af autopiloten.

 


Kapitel 6.1-6.2 side 18-19 hyberbolsk navigationssystemer - loran.

 


Kapitel 7.1-7.3 side 19-21 satellitnavigation - nøjagtighed - fejlkilder.

 


Kapitel 8.1 side 21- integreret navigations System .

 


Kapitel 9.1-9.3 side 22 radarprincippet . radarens hoveddele-. radarbetjening.

 

 

Tabeller figurer skemaer fines på side 69-85 i navigation 2 eller bagers i navigations bøgerne 1-2-4

 


Forkortelsesliste findes på side 95-99 i navigation 2

 


Indeks side 101-102 i navigation

 

 

God sejltur


Poul


Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. 22440308

 

Ønsker I flere lignende opstillinger på øvrige spørgsmål, er jeg til rådighed.